Dagbog:

2017-01-29
I onsdags den 25. januar blev der holdt møde med Informationsteknik. Mødet blev afholdt i København. Informationsteknik er godt i gang med et revideret projekt.


2015-11-01
I dag ville det have været Thorkild Høeghs fødselsdag. Han ville have fyldt 94 år.

Vi har valgt ikke at søge om et legat i år, da pengene fra sidste år endnu ikke er brugt. Årsagerne er, at udviklingsprojektet er gået lidt langsommere end forventet og, at vores rådgivere har været venligt tilbageholdende med at fakturere de udførte ydelser.


2015-10-11
Stor tak til Døllefjelde-Musse Markeds Uddelingsudvalg for et legat på kr. 4.000,- til brug for 2 flagstænger ved indgangen til tårnet. - Når vi åbner i 2016, så skal der flages. Du kan se tildelingen ved at klikke her.


2015-07-06
Vi er meget glade og taknemlige for, at Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond den 2015-07-02 tildelte  os kr. 10.000. Se gavebrev her.


2014-11-01
I dag kl. 15.00 var vi, efter fremsendt ansøgning, inviteret på The Cottage. Bestyrelsen for Thorkild Høeghs Mindelegat havde inviteret på stifterens 93 års fødselsdag.

Vi fik på et gavebrev tildelt et legat på kr. 100.000.

Pengene skal bruges til projektering af den unikke installation inde i tårnet samt videreudvikling af det informationscenter, som skal placeres ved siden af tårnet.

Vi er meget taknemlige for den generøse donation, som gør det muligt at tage endnu nogle skridt.


2014-10-22
I dag blev projektgruppen, der skal kreere og konkretisere vores vision etableret ved en workshop på The Cottage. Du kan læse mere ved at klikke på 'Workshop' .


2013-11-02
Også i år har vi ansøgt Thorkild Høeghs Mindelegat om en donation.

Det er derfor med stor glæde og taknemlighed, at vi kan meddele, at vi på stifterens fødselsdag, 1. november, er blevet tildelt et legat på hele 75.000 kroner.

Beløbet skal bruges til konsulenthonorar for udvikling af konceptet for den unikke installation, der vil komme i tårnet. Yderligere skal beløbet bruges til at få vejrhanen på toppen af tårnet til at fungere igen.

Vi sender en meget stor tak til Thorkild Høeghs Mindelegat for den gavmilde donation. Det giver mulighed for at tage endnu et skridt mod det mål, som kan ses ved at klikke her.


2013-10-02
I maj måned ansøgte vi Guldborgsund Bevaringsfond om tilskud til renovering af vejrhanen på tårnet.

Stor var vores glæde, da vi den 2. oktober fik meddelelsen om, at fonden havde tildelt foreningen 40.000 kroner. Beløbet dækker ikke alle omkostningerne til renoveringen, men er et meget væsentligt tilskud.

En stor tak til Guldborgsund Bevaringsfond, der også donerede et væsentligt beløb til renoveringen af tårnets port.


2013-07-14
Der er nu lys i vinduerne nederst i tårnet. Du kan se et billede ved at klikke her.

Det vellykkede jubilæumsskrift, der blev offentliggjort på tårnets 100 fødselsdag er også lagt på hjemmesiden. Det kan læses ved at gå ind på "Tårnet" og efterfølgende ved at klikke på "Historie" i venstre kolonne ... eller ved at klikke her.


2013-06-30
Tak Nysted. Tak til:

 • Mere end 250 personers opbakning
 • Borgmesteren for en dejlig tale
  Den vidunderlige jazzmusik
 • Det gode vejr
 • Guldborgsund Kommune, Anne og Benny Svendsen, Nysted Bevaringsforening, Gedser Vandtårn for dejlige gaver.
 • Bestyrelsen for det store arbejde med udstilling og arrangement
  Flagfolkene for flag i hele byen
 • Movia for flag på busserne
  Lokalhistorisk Arkiv
 • Folketidende for gode artikler
 • Den gode journalist Arne Skafte for teksten til jubilæumsskriftet
 • Richard Jensen for et smukt lay out af jubilæumsskriftet
 • Nystedbageren for de imponerende og delikate kage.

... og alle de øvrige som hver på deres måde bakker mig og min forening op.
I skal alle vide, at jeres fejring af min 100 års fødselsdag har givet mig tro på fremtiden!

Fremtidshilsener

Nysted Vandtårn


2013-05-19
Opdateringer

Referater fra bestyrelsesmøder, herunder det seneste den 2013-05-15, kan læses ved at klikke her.
Der er indgået aftale om udarbejdelse af en 10-15 minutters film, der viser tårnets historie frem til 100 års fødselsdagen ... samt drømmene om fremtiden.
Jubilæumsskriftet skrider planmæssigt frem og forventes klart i god tid inden den 23. juni, hvor borgmesteren klipper snoren kl. 10.
Der er indgået aftale med Arkitektfirmaet Friis Andersen om udarbejdelse af myndighedsgodkendelse og skitseprojekt, der kan prissættes og dermed danne grundlag et samlet budget, der kan bruges til ansøgning hos fonde.


2013-01-20
Den 2013-01-17 blev der afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan læses ved at klikke her.
Yderligere er det besluttet at generalforsamling afholdes den 18. april 2013 kl. 19.00 ... reserver allerede nu dagen!


2012-11-11
I torsdags, den 2012-11-08, blev der afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan læses ved at klikke her.


2012-11-04
Opdateringer

Torsdag 1. november 2012 havde vi den meget store ære at blive tildelt kr. 25.000 fra Thorkild Høeghs Mindelegat. Vi siger mange tak for den generøse donation. Omtalen i Folketidende kan læses her.
Tirsdag den 9. oktober 2012 blev vi beæret med kr. 25.000 fra Uddelingsudvalget Døllefjelde-Musse Marked. - Avisomtalen kan læses her.
Den 29. september 2012 havde vi den ære at blive tildelt kr. 4.500 fra Lollandsfonden
Den 2012-09-13 blev der afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan læses ved at klikke her.
Den 5. - 7. august 2012 havde vi for første gang "Åbent Tårn" - på i alt 9 timer kom hele 275 personer på besøg i tårnet, dels for at nyde udsigten, dels for at se den flotte udstilling om tårnets historie, der var arrangeret i stueetagen.
Den 2012-06-21 blev der afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan læses ved at klikke her.


2012-05-03
I dag blev der afholdt bestyrelsesmøde i Kettinge. Referatet kan læses ved at klikke her.


2012-04-28
Så blev der afholdt generalforsamling den 2012-04-19. Referatet kan læses ved at klikke her.
Folketidende har også skrevet om både generalforsamlingen og eventuelle folkeaktier. Det kan du læse om ved at klikke her.


2012-03-30
Så har Kulturstyrelsen allerede (indenfor én uge) godkendt vores forslag til renovering af porten til tårnet.
Kulturstyrelsens beslutning er (som foreslået af os), at farven skal være "Københavnsblå" som er en dybblå farve, der også er på mange gamle porte, og iøvrigt den farve som vinduerne havde og igen har fået. I samarbejde med maleren vil vi dog forsøge, at porten får en noget højere glans. Det gøres ved at linoliemalingen tilføres linoliefernis eller at den færdige overflade stryges med linoliefernis.
Vi skal give lidt under kr. 66.000 for at få porten repareret. Vi har tilsagn om kr. 50.000 fra Guldborgsund Bevaringsfond. Differencen betragter vi som udvendig vedligeholdelse, som hører under kommunen, men det er vi ikke helt enige med dem om ... endnu.
I forbindelse med Kulturstyrelsens tilsagn har der også været tale om eventuel renovering af trappetrinnene ind til tårnet. Den sag er også klaret med Kulturstyrelsen med den konklusion, at der ikke gøres andet end at eventuelle 'løse' områder repareres. Trappen er udført af pudsede betontrin.
På hjemmesiden under *Bliv medlem* er lagt en ny formular. Der kan skrives direkte i de nødvendige felter. Det gør det meget nemmere at melde sig ind og, medlemmer har meget nemmere ved at får nye medlemmer med ind i "Vores tårn." - Formularen kan ses ved at klikke HER..
Rigtig god Påske til alle ... vi ses til generalforsamlingen den 19. april kl. 19 i biblioteket.


2012-03-24
På baggrund af det generøse tilskud fra Guldborgsund Bevaringsfond er istandsættelse af porten ordret hos Troels Jørgensen A/S, der har Tømrermester Benny Svendsen til at ordne det ret omfattende arbejde med udskiftning af rådne dele i træværket.
Der skal foretages et farveskift og en redegørelse om dette emne og selve istandsættelsen er sendt til Kulturstyrelsens godkendelse, uanset det er drøftet med styrelsen inden igangsættelsen.
I torsdags blev der afholdt bestyrelsesmøde. Du kan læse referatet ved at klikke HER.
Status for renoveringen er, at arbejdet med den katodiske beskyttelse er i fuld gang. Kommunen oplyser, at arbejdet vil være afsluttet i løbet af 2-3 uger.
De afsluttende arbejder ved portalen har kommunen nu afgivet ordre til entreprenøren om at udføre. I den forbindelse repareres også de sidste huller efter stillads og de steder, hvor der i forbindelse den katodiske beskyttelse utilsigtet er boret igennem facaden. Endvidere vil den nederste del af facade og sokkel blive færdiggjort.
Materialet til generalforsamlingen den 2012-04-19 kl. 19 er udsendt til medlemmerne i dag. Det kan også læses ved at klikke på "Generalforsamling" på vores hjemmeside.


2012-02-21
I dag er en ganske særlig dag.
Kulturstyrelsen har i dag fået præsenteret projektet, incl. video, vedrørende tårnets indretning … den unikke installation.
Og uden tøven blev der sagt JA. Kulturstyrelsen var meget begejstret.
Det betyder, at et meget væsentligt skridt er taget og, at vi nu kan sætte damp under kedlerne for at få gang i indretningsprojektet.


2012-02-17
I dag var bestyrelsesmedlem Jane Christiansen og Bruno L. Jeppsson på Lokalhistorisk Arkiv i Nysted. I første omgang for at danne os et overblik over, hvad der findes i arkiverne.
Det må siges, at det er et overmåde spændende sted med udsøgt betjening og meget stor viden og hjælpsomhed. Tak til John Voigt og Aage Mortensen.
Det var aftalt, at vi skulle komme, så kassen med de gamle dokumenter var stillet frem og mens vi fik serveret frisklavet kaffe, gennemgik vi de gulnede papirer.
Hen over et par timer kom vi igennem dokumenter, der blandt andet indeholdt et håndskrevet tilbud, der blev accepteret i en maskinskrevet kontrakt underskrevet af Borgmester Holck den 22. december 1912.
Foreløbig kan du se et par vigtige datoer vi fandt frem ved at klikke her ... men der skal nok komme meget mere historie.
Men det er nu sikkert og vist, at tårnet fylder 100 år i 2013 ... og det må vi fejre, når den tid kommer.


2012-02-11
Den 2. februar 2012 fik vi svar på vores ansøgning til Guldborgsund Bevaringsfond om et tilskud til restaurering af porten til tårnet.
Vi fik ikke helt det beløb, vi havde ansøgt om, men vi fik kr. 50.000, som er et meget væsentligt bidrag til at få den gamle port gjort lige så flot som den øvrige del af facaden, der nu fremstår renoveret og nymalet i næsten fuldt omfang.
Vi siger rigtig mange tak til Guldborgsund Bevaringsfond!
Betonrenoveringen indvendig er stort set afsluttet, der mangler kun ganske få detaljer.
Den katodiske beskyttelse af armeringen er under udførelse. Der skal bores cirka 4.000 huller, der hver skal have en katode med tilhørende el-forsyning. Det er det system, der beskytter armeringen.
Udvendig resterer restaureringen af portalen (omkring porten). Ved et møde den 8. februar med Kulturstyrelsen blev metoden aftalt, men selve arbejdet må vente til temperaturen er gået i plus og er stabil over en periode.
Omtale i Folketidende kan læses ved at klikke her.


2011-11-06
Den 1. november var på flere måder en ganske særlig dag.
Thorkild Høeghs Mindelegat uddelte på stifterens 90-års fødselsdag 420.000 kroner ved en sammenkomst på The Cottage.
Det er en fornøjelse at kunne fortælle, at vores forening blev beæret med en tildeling på hele 50.000 kroner. På hele foreningens vegne takker vi mange gange for opbakningen.
I skrivelsen fra fondsbestyrelsen anmodes man om at holde tildelingen og beløbets størrelse hemmeligt indtil seancen på The Cottage. Det var ikke nemt for bestyrelsen at skjule glæden overfor medlemmerne. Derfor er det en udsøgt fornøjelse nu at kunne udtrykke den store glæde over at få en tildeling for tredje gang.
Pressens omtale kan læses ved at klikke her.


2011-11-05
Den 24. oktober blev "Fortid - Nutid - Fremtid" for vores vandtårn præsenteret ved et offentligt møde i Nysted Biograf-Teater.
Det var en ganske særlig aften, idet bestyrelsen for første gang skulle præsentere den unikke installation, det er planen, at indbygge i tårnet.
Uanset vi kunne have ønsket en lidt større deltagelse, så må aftenen betegnes som en succes.
Efter formandens levende beretning om foreningens fødsel fortalte Projektleder Jens Andreasen om renoveringen af tårnet. Den levende beretning blev fulgt af en dramatisk billedserie, der viste en række eksempler på de meget store skader, der er på tårnet.
Som afslutning viste vi den video, som Informationsteknik har udarbejdet. Det var en stor succes, så stor at den måtte vises to gange.
Reaktionerne og pressens begejstrede omtale giver bestyrelsen endnu mere mod til, at fortsætte bestræbelserne mod en unik installation til gavn for Nysted og hele landsdelen.
Den rosende omtale af et "Spektakulært projekt" kan læses ved at klikke her.


2011-09-25
Den 21. september blev der afholdt bestyrelsesmøde. - Referatet kan læses ved at klikke HER.
Den 22. september blev der gennemført besigtigelse med Kulturarvsstyrelsen, læs mere i referatet fra bestyrelsesmødet.


2011-08-27
Den 17. august blev der afholdt bestyrelsesmøde. - Referatet kan læses ved at klikke HER.
Det var en særlig dag fordi bestyrelsen skrev under på gaveskødet fra kommunen. Når kommunen har skrevet under, så er Foreningen Nysted Vandtaarn ejer af Nysted vandtårn.
Som bekendt sker det på nuværende tidspunkt specielt fordi vi dermed kan bidrage med kr. 500.000 til renoveringen, et beløb som vi modtager fra Kulturarvsstyrelsen, når kommunen har gennemført betonrenoveringen.
Arbejdet er gået i gang. Som det kan konstateres, så er der etableret stillads rundt om tårnet og på tirsdag kommer Kulturarvsstyrelsen på besigtigelse for at se på prøver på den nye overflade samt for at beslutte det endelige omfang af beton, der skal udskiftes.
Samtidig bedes alle slå et X i kalenderen den 24. oktober kl. 19. På det tidspunkt afholdes medlemsmøde i biografen, hvor bestyrelsen vil fortælle om "Fortid - Nutid - Fremtid" for tårnet.
Vi har planlagt også at invitere borgmester John Brædder.


2011-08-02
Så er der taget et væsentligt skridt.
Byrådet vedtog i går at sætte renoveringen i gang med en samlet bevilling på kr. 3.6 millioner kroner.
Det betyder, at betonrenoveringen forhåbentlig kan afsluttes i år.
Bestyrelsen har returneret tilsagnet fra Kulturarvsstyrelsen i underskrevet stand. Det betyder, at vi bidrager med kr. 500.000,- via det maksimale tilskud, der er opnåeligt.
Du kan læse omtalen i Folketidende ved at klikke HER.
Vi har endnu ikke overtaget tårnet og afventer næste udspil fra kommunen.


2011-07-15
Nu bliver det spændende!
Det er offentliggjort på kommunens hjemmeside, at der afholdes ekstraordinært byrådsmøde mandag den 1. august 2011, kl. 17.30.
Der er kun ét punkt på dagsordenen: Bevilling af penge til renovering af Nysted Vandtårn, altså er der mulighed for, at betonrenoveringen alligevel kan færdiggøres i år.
Supplerende kan det oplyses, at Foreningen Nysted Vandtaarn HAR modtaget tilladelse og tilsagn fra Kulturarvsstyrelsen om tilskud på kr. 500.000, som kan udbetales, når foreningen er ejer og renoveringen er afsluttet.


2011-07-01
SUK! - Det er bare op ad bakke.
Licitationen i onsdags viste, at den samlede tilbudssum for renovering af tårnet oversteg de samlede bevillinger med cirka 1 million kroner.
Det betyder, at der er ret stor sandsynlighed for, at renoveringen IKKE kan nås i år, idet kommunen oplyser, at den politiske behandling først kan genopstarte i august med endelig beslutning i byrådet i september.
Det er godt nok ærgerligt, at kommune skulle bruge cirka 2½ måned til at færdiggøre projektmaterialet. Det betød nemlig, at der ikke var tid til supplerende politiske aktioner inden sommerferien. - Så, de bekymringer bestyrelsen udtrykte i april/maj blev desværre opfyldt.
Så, med mindre der sker et lille mirakel, så må tårnet lide endnu en vinter med de øgede omkostninger det med sikkerhed vil give. - Synd for Nysted og specielt for vores tårn.
Læs omtalen under "Pressen skrev"


2011-06-28
I dag var bestyrelsen i Malmö for at få præsenteret det idéoplæg, som bestyrelsen har bestilt hos Informationsteknik, der er specialister i audiovisuelle præsentationer.
Man må sandelig sige, at det var en udsøgt fornøjelse.
Vores Svenske samarbejdspartnere har lige præcist ramt det koncept, som blev besluttet efter workshoppen i marts måned.
Et tårn fyldt med vand i mange forskellige former og farver ... og musik og lyde, der underbygger de visuelle effekter. Tårnet bruges i fuld højde som ét stort rum fyldt med overraskelser.
Vi oplevede at stå i Ny Østergade, gå ind igennem porten og stige op gennem en forunderlig verden af oplevelser, som ikke findes andre steder i verden.
I sandhed en oplevelse som man har lyst til at opfordre andre til at opleve.
Det koster naturligvis en hel del penge, men ved bestyrelsesmødet i begyndelsen af august vil bestyrelsen tage stilling til, i hvilken retning de næste skridt skal gå ... men idéen er meget værd at slå et stort slag for.
Noget helt andet er, at der i morgen er licitation på udførelse af tårnets renovering.
Sagen er udbudt af kommunen, som dermed indtil videre er bygherre.
Vi har IKKE hørt noget fra kommunen i de sidste fire uger. Der blev afholdt et møde med deltagelse af kommunen, kommunens rådgiver og foreningens næstformand. Ved mødet blev det oplyst, at det gaveskøde, som foreningen havde kommenteret, ville blive behandlet mens entreprisen var i udbud. Siden da har vi ikke hørt noget som helst.
Det bestyrelsen går og tænker på er, hvordan kommunen vil opnå tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen, idet der jo som bekendt normalt kræves privat eje, såfremt tilskuddet kan opnås.
Nu bliver det spændende om den bevilling kommunen har givet, er tilstrækkelig ... ellers bliver renoveringen måske udskudt igen.
Foreningen har gjort rigtig meget for at hjælpe kommunen, men når der ikke er nogen dialog, så er det vanskeligt at vide, hvad der kan hjælpe på processen.


2011-06-11
Det er nu besluttet, at Bestyrelsen den 2011-06-28 skal til Malmö for at se det udkast til indretning, som Informationsteknik har udarbejdet.
Det bliver rigtig spændende at se.


2011-05-29
På markedsdagen i går var der rigtig mange, der spurgte til, hvordan det går med renoveringen af tårnet. Derfor kommer her en lille status over situationen, som den ser ud lige nu.
Det må konstateres, at der gik ret så lang tid fra vedtagelsen i Byrådet til det første udkast til et gaveskøde fra kommunen dukkede op.
Det er kommenteret af bestyrelsen for et par uger siden, idet der var nogle punkter, som vi ikke umiddelbart kunne acceptere.
Hvad angår Kulturarvsstyrelsen, så har vi brugt rigtig meget tid på sagsbehandling, men sagen er næsten klar. Der mangler kun en dokumentation af, at foreningen er ejer, for at sagen kan udskrives og vi dermed er berettiget til et tilskud på kr. 500.000, der er det maksimale beløb, der kan udbetales.
Kommunens rådgiver arbejder på højtryk på at kunne sende projektet i udbud i begyndelsen af juni. Det skulle betyde, hvis alt går planmæssigt, at tårnet kan stå færdigt med renoverede facader i år. Det viser i hvert fald den skitse til tidsplan, som kommunen har ladet udarbejde.
På tirsdag afholdes der møde med kommunen og deres rådgiver. Der kommer vi forhåbentlig endnu et skridt videre mod den endelige afklaring af ejerskab og renovering.


2011-05-28
I dag var vi på Nysted Marked for at hverve nye medlemmer. Et af vores ihærdige bestyrelsesmedlemmer, Jane Christiansen, havde sin egen bod med fine gamle ting og sager. Der fik vi lov til at "leje os ind" og på et separat lille bord var de flotte T-shirts arrangeret sammen med indmeldelsesblanketter og de fine postkort.
Der var rigtig mange besøgende og meget stor interesse for tårnet og mangen en god snak endte med 5 nye medlemmer, der meldte sig ind på stedet, og en hel del blanketter kom med hjem til nærmere overvejelse, så måske er der endnu flere nye medlemmer på vej.
Yderligere solgte vi otte T-shirts.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.


2011-05-07
Som bekendt har bestyrelsen bestilt et skitseprojekt til indretning af tårnet. Idéen opstod i forbindelse med den workshop, der blev gennemført i Experimentarium i slutningen af marts måned.
2 medarbejdere fra det svenske firma Informationsteknik var på besøg i Nysted onsdag den 2011-05-04. Installationsteknik er specialister i effektfulde installationer.
Sammen med bestyrelsen blev tårnet besigtiget, gransket og gennemfotograferet og efter en rundtur i Nysted er Informationsteknik godt klædt på til at færdiggøre idéprojektet inden sommerferien.
Omtale af seancen i Folketidende  kan læses ved at klikke her.


2011-04-27
I dag blev der afholdt den årlige ordinære generalforsamling på biblioteket.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at bestyrelsen på foreningens vegne kan arbejde videre med at overtage ejerskabet af tårnet med henblik på at opnå et tilskud fra Kulturarvsstyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde kan læses ved at klikke her.
Vedrørende kommunens renovering af tårnet udtrykte bestyrelsen bekymring for, om det nødlidende tårn overhovedet kan nå at blive renoveret i år. Årsagen til bekymringen er, at hverken projekteringen eller arbejdet på stedet er sat i gang, her 1½ måned efter at Byrådet bevilligede kr. 2.4 mio.


2011-04-11
Der er i dag afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan læses ved at klikke her.
Bestyrelsen har besluttet, hvilken idé der skal arbejdes videre med. En idé der opstod i forbindelse med workshoppen den 2011-03-30.
Idéen vil blive præsenteret ved generalforsamlingen den 2011-04-27 på biblioteket i Nysted.


2011-04-05
Folketidende har i dag bragt en nydelig omtale af vores workshop. Artiklen kan læses ved at klikke her.


2011-04-03
Den 2011-03-30 gennemførte bestyrelsen en workshop i Experimentarium i København.
Vi havde indbudt en række videnspersoner med den hensigt, at etablere et netværk eller en arbejdsgruppe, der kunne stå som garant for, at de historier, der skal anskueliggøres i tårnet er baseret på faktuelle, korrekte og videnskabelige baggrunde.
Workshoppen blev en succes. Alle deltager gav yderligere inspiration og stiller deres specialviden til rådighed for tårnets videre udvikling.
Bestyrelsen går nu i tænkeboks med den hensigt, at finde det indhold, som er det helt rigtige for både Nysted og tårnet.
Du kan læse et resumé af workshoppen ved at klikke her.


2011-03-18
Det var en stor fornøjelse af følge sag nr. 66 på byrådsmødet på web-tv i går.
Byrådet godkendte, at renovering af tårnet kan udføres i 2011.
Vi kender ikke betingelserne endnu, men forventer de vil være meget tæt på de forudsætninger, som tidligere er fremsat og accepteret af forvaltningen.
Vi imødeser også et meget snarligt møde med forvaltningen og måske John Brædder.
En stor tak til alle jer, der har støttet op om kampen for at komme i gang.
Der er stadig mange skridt at gå, men dette var et af de vigtige.
Nu venter vi så på reaktionen på den ansøgning, som vi har fremsendt til Kulturarvsstyrelsen.


2011-03-09
Siden afslaget fra Teknik- og Miljøudvalget (med undtagelse af Anne Svendsen) har der været organiseret en meget satset strategi, hvor vi med mange midler har søgt at gøre politikerne opmærksomme på, at tårnet rent faktisk er ved at brase sammen, hvis der ikke bliver gjort noget.
Vores stunt med det 12 meter lange banner med teksten "BEVAR MIG VEL" har vagt genklang helt ind til Nykøbing. Derfor var det meget spændende, hvad Økonomiudvalget ville beslutte.
Stor var alles glæde, da Økonomiudvalget viste stor fantasi og fleksibilitet og rent faktisk fandt pengene.
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er stor sandsynlighed for, at renoveringen kommer i gang således at den kan afsluttes inden vinteren 2011/12.
Ansøgning til en fond om tilskud til indretning af tårnet er fremsendt for et stykke tid siden.
På samme måde er det med ansøgning om tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, den er også sendt for et stykke tid siden, det var jo aftalt med kommunen.
Nu skal bestyrelsen have et møde med kommunen umiddelbart efter Byrådet forhåbentlig siger OK den 17. marts.
Du kan læse hvad pressen skrev ved at klikke her.


2011-02-22
Efter bestyrelsens møde med forvaltningen i januar var der store forventninger til, at udvalget for teknik og miljø ville godkende forvaltningens indstilling til, at vi skulle overtage tårnet på et gaveskøde og dermed få gang i den meget tiltrængte renovering af det nødlidende tårn.
Stor var derfor skuffelsen, da udvalget ikke gav den nødvendige bevilling.


2010-11-27
I dag skulle have været den store dag med ”Åbent Tårn” samtidig med, at der var Julemarked i Nysted by.
Alt var tilrettelagt, med omtale i dagbladene, helt ny T-shirt, en lille en til halsen, konceptet for indretningen, indmeldelsesblanketter, tegninger af tårnet o.s.v.
Stor var derfor vores skuffelse, da vi meget sent fik meddelt, at Guldborgsund Kommune IKKE ville give adgang til tårnet … ikke engang til stueetagen.
Vi måtte skuffe mindst 50 personer, der kom for at nyde den flotte udsigt i det klare vejr.
I stedet fik vi mange gode samtaler med mange interesserede personer.
4 meldte sig ind på stedet, 30 fik materiale med hjem til nærmere overvejelse.
Vi tillader os at vurdere, at der er stor interesse for Nysteds fælles projekt.
 
2010-11-01
I dag var bestyrelsen indkaldt til et møde på The Cottage.
Ved en lille højtidelighed fik vi tildelt kr. 30.000 fra Thorkild Høeghs Mindelegat.
En donation, som vi er meget taknemmelige for!


2010-10-27
Den første ordinære generalforsamling blev afholdt.
Referat er udsendt til medlemmerne sammen med de ændrede vedtægter.


2010-10-25
I aften var vi indbudt af Uddelingsudvalget for Døllefjelde-Musse kræmmermarked.
Jane Christiansen, Bruno L. Jeppsson og Troels Jørgensen deltog.
Vi havde ansøgt om tilskud til honorering af specialkonsulenter ved udvikling af konceptet for tårnet.
Det var en stor ære for foreningen at modtage kr. 10.000,-


2010-10-07
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Kettinge. Klik her for at se referatet.
Program for generalforsamling blev gennemgået og besluttet.
Det blev besluttet, at der skal holdes ”åbent hus” i tårnet i forbindelse med julearrangementet i Nysted den 2010-11-27.