Vedtægter:

Det er foreningens formål:

At støtte og udvikle Nysted Vandtårn til en bæredygtig enhed, der på selvejende basis og i samarbejde med Guldborgsund Kommune udvikler og driver Nysted Vandtårn som et oplevelsescenter til gavn for den tidligere Nysted kommune og Guldborgsund kommune.  
At fremkomme med konkrete, bæredygtige idéer til vandtårnets fremtidige anvendelse, herunder at fremlægge det nødvendige grundlag for den økonomiske side af idéernes gennemførelse.
At finde idéer som ”ikke findes andre steder” og gøre det til noget specielt for Nysted, for derigennem at gøre den generelle og brede interesse for Nysted og omegn endnu større.
At sammenkæde Nysted Vandtårn med øvrige tårne i kommunen for derigennem at skabe ”en rød oplevelsestråd”
Nysted Vandtårn skal være et kvalitetstilbud med såvel nationalt som internationalt perspektiv og således et oplevelsescenter for befolkningen både på Lolland-Falster og indenlandske samt udenlandske turister.
Nysted Vandtårn skal ligeledes indrettes således, at installationen er velegnet til undervisningsmæssige formål både for skolebørn og voksenundervisning.